საინტერესო სიახლეები

იპოთეკური სესხი (ipotekuri sesxi)

რა არის იპოთეკური სესხი იპოთეკური სესხი (ipotekuri sesxi) - ეს არის იურიდიული ინსტრუმენტი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხის ტიპი, რომელიც გამოიყენება უძრავი ქონების უსაფრთხოების პროცენტის შესაქმნელად, რომელსაც ფლობს გამსესხებელი, როგორც სესხის უზრუნველყოფა, ჩვეულებრივ ფულის სესხის სახით. იპოთეკური სესხი თავისთავად არ წარმოადგენს სესხს, ეს არის გამსესხებლის უზრუნველყოფა სესხისთვის. ეს შეიძლება იყოს მიწის პროცენტის გადაცემა მესაკუთრისაგან იპოთეკური კრედიტორისათვის, იმ პირობით, რომ ეს პროცენტი დაუბრუნდება მესაკუთრეს, როდესაც იპოთეკის პირობებს დააკმაყოფილდებს და პირნათლად შეასრულებს ორივე მხარე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იპოთეკა არის სესხის უზრუნველყოფა, რომელსაც კრედიტორი აკეთებს კლიენტისთვოს. იპოთეკური

სამოგზაურო დაზღვევა (samogzauro dazgveva)

ამ სტატიაში მიიღებთ საინტერესო ინფორმაციას სამოგზაურო დაზღვევის შესახებ და გაეცნობით რამდენიმე კომპანიას, რომელიც სამოგზაურო დაზღვევას სთავაზობს მომხმარებელს, სხვადასხვა პირობების ფარგლებში. რა არის სამოგზაურო დაზღვევა სამოგზაურო დაზღვევა (samogzauro dazgveva) არის ერთ-ერთი აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც ნებისმიერ მოგზაურს თან უნდა ახლდეს ყოველთვის. სამოგზაურო დაზღვევა საზღვარგარეთ ნებისმიერ ქვეყანაში მოგზაურობის პერიოდში აანაზღაურებს ჯანმრთელობის მოულოდნელ გაუარესებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯებს და ამასთან, დაფარავს რეპატრიაციასაც. სადაც არ უნდა მიემგზავრებოდეს მოგზაური, იქნება ეს ევროპის რომელიმე ქვეყანა, ამერიკა, აზია თუ სხვა, სამოგზაურო დაზღვევა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმოქმედებს. გარდა

ავტო ლიზინგი (avto lizingi)

რა არის ავტო ლიზინგი ავტო ლიზინგი ეს არის სერვისი, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერ პირს შეგიძლია, მიიღოს სასურველი თანხა სასურველი მანქანის შესაძენად, რა თქმა უნდა, ავტომობილის ღირებულების საშუალოდ 90% -მდე ოდენობით. ავტო ლიზინფი (avto lizingi) გახლავთ საუკეთესო საშუალება, რომლის საშიალებითაც ადამიანს შეუძლია მართოს ახალი მანქანა სესხის აღების დღესვე. ავტო ლიზინგის მიღებისთვის, კლიენტს უბრალოდ გარკვეული ფორმალური პროცედურის გავლა მოეთხოვება, რაც ძირითად შემთხვევაში გულისხმობს განაცხადის ფორმის შევსებას - ავტომობილის ღირებულების საშუალოდ 20% -ზე ნაკლებს, რომლის საფასურსაც კლიენტი თანდათან გადაიხდის, რასაც მოჰყვება ყოველთვიური გადასახადი საიჯარო ვადის განმავლობაში. მანქანის